Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси “Молия ва банк иши” электрон илмий журнали таҳририяти аъзолари таркиби.


Таҳририят Кенгаши раиси: и.ф.н., доцент Б. Бердияров

Таҳририят Бош муҳаррири: и.ф.д. доц. К.Р. Ҳотамов

Муҳаррирлар:

и.ф.д., проф. Н.Жумаев

и.ф.д., проф. М.Юлдашев

и.ф.д., проф. А.Ибрагимов

и.ф.д. И. Ниязметов

и.ф.д. доц. Д. Рахмонов

и.ф.д. доц. З. Бердиназаров

и.ф.д. доц. Н. Ризаев

и.ф.н., Ф.Додиев

и.ф.н, доц. Э.Эргашев

и.ф.н, доц. И.Эргашев

PhD, Ф. Аллаяров

PhD, З. Абдуллаев

Масъул муҳаррир: PhD, Ф. Исаев

Веб-администратор: А. Маматов