Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси “Молия ва банк иши” электрон илмий журнали таҳририяти аъзолари таркиби.


Таҳририят Кенгаши раиси: и.ф.н., доцент Б. Бердияров

Таҳририят Бош муҳаррири: и.ф.д. К.Р. Ҳотамов

Муҳаррирлар:

и.ф.д., проф. Н.Жумаев

и.ф.д., проф. М.Юлдашев

и.ф.д., проф. А.Ибрагимов

и.ф.д., проф. З.Қурбанов

и.ф.д. И. Ниязметов

и.ф.д., доц. Д. Раҳманов

и.ф.н., доц. Ф.Додиев

ф.м.ф.н, доц. М.Бутабоев

PhD, Ф. Аллаяров

PhD, Ш. Актамов

PhD, Ш. Холмўминов

PhD, У. Ахунжонов

Масъул муҳаррир: Ф. Исаев

Веб-администратор: А. Маматов